Ohlášky od 23. do 30. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 12. neděle v mezidobí 7.30 Za Zbyňka Urbančíka, ž. rodinu Urbančíkovu a stařečky Motyčkovy 23.6. Průvod Božího Těla 10.00 Za ž. a + farníky Po Slavnost Narození 18.00 Za Jana Grabce … Continued

Bohoslužby od 16. do 23. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Slavnost 7.30 Za ž. a + ctitele Nejsvětější Trojice 16.6. Nejsvětější Trojice 10.00 Za ž. a + farníky a žáky 9. třídy Po   18.00 Za ž. a + rodinu … Continued

Bohoslužby od 9. do 16. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Slavnost 7.30 Za Radima Břečku a stařečky 9.6. Seslání Ducha Svatého 10.00 Za ž. a + farníky     14.00 Benefiční koncert scholy z Vracova Po Památka Panny Marie 18.00 … Continued

Ohlášky od 2. do 9. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Karla Červeného, manž. Marii a duše v očistci 2.6. 7. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky Po Památka sv. Karla Lwangy 18.00 Za + … Continued

Ohlášky od 26. 5. do 2. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 6. neděle velikonoční 7.00 Za + dárce a dobrodince farnosti 26.5. První svaté přijímání 9.00 Za děti a jejich rodiče     14.30 Setkání dětí u P. Marie Po   … Continued

Ohlášky od 19. do 26. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Jana Nepomuckého 19.5. 5. neděle velikonoční 10.00 Za + dárce a dobrodince farnosti       14.30 Májová u sv. Huberta Po … Continued

Bohoslužby od 12. do 19. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 4. neděle velikonoční   7.30 Za + Aloise Ivana, 2 rodiče, ž. rodinu a duše v očistci 12.5. Sváteční den maminek 10.00 Na poděk. P. Bohu za 60 let společného … Continued

Bohoslužby od 5. do 12. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Floriána 5.5. 3. neděle velikonoční 10.00 Za farníky a za ž. a + členy hasičského sboru a jejich rodiny       14.30 … Continued

Mládežnická sobota

Opět zveme všechny mladé na mládežnickou sobotu, která bude na téma biřmování. Pokud máš na podzim v plánu začít s přípravou na biřmování a máš nějaké otázky, tak neváhej a v sobotu přijď. Také ale zveme všechny ty, kteří již … Continued