Bohoslužby od 16. do 23. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Slavnost 7.30 Za ž. a + ctitele Nejsvětější Trojice 16.6. Nejsvětější Trojice 10.00 Za ž. a + farníky a žáky 9. třídy Po   18.00 Za ž. a + rodinu … Continued

Bohoslužby od 9. do 16. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Slavnost 7.30 Za Radima Břečku a stařečky 9.6. Seslání Ducha Svatého 10.00 Za ž. a + farníky     14.00 Benefiční koncert scholy z Vracova Po Památka Panny Marie 18.00 … Continued

Ohlášky od 2. do 9. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Karla Červeného, manž. Marii a duše v očistci 2.6. 7. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky Po Památka sv. Karla Lwangy 18.00 Za + … Continued

Ohlášky od 26. 5. do 2. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 6. neděle velikonoční 7.00 Za + dárce a dobrodince farnosti 26.5. První svaté přijímání 9.00 Za děti a jejich rodiče     14.30 Setkání dětí u P. Marie Po   … Continued

Ohlášky od 19. do 26. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Jana Nepomuckého 19.5. 5. neděle velikonoční 10.00 Za + dárce a dobrodince farnosti       14.30 Májová u sv. Huberta Po … Continued

Bohoslužby od 12. do 19. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 4. neděle velikonoční   7.30 Za + Aloise Ivana, 2 rodiče, ž. rodinu a duše v očistci 12.5. Sváteční den maminek 10.00 Na poděk. P. Bohu za 60 let společného … Continued

Bohoslužby od 5. do 12. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Floriána 5.5. 3. neděle velikonoční 10.00 Za farníky a za ž. a + členy hasičského sboru a jejich rodiny       14.30 … Continued

Bohoslužby od 28. 4. do 5. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 2. neděle velikonoční 7.30 Za ž. a + rodinu Slavíkovu a Gazárkovu 28.4. Neděle B. milosrdenství 10.00 Za ž. a + farníky Po Svátek sv. Kateřiny 18.00 Za + Jana Zubalíka, … Continued

Bohoslužby od 21. do 28. 4. 2019

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne SLAVNOST 7.30 Za ž. a + rodinu Kočišovu a Smetkovu a duše v očistci 21.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 10.00 Za ž. a + farníky   PÁNĚ             Po … Continued

Ohlášky od 7. do 14. 4. 2019

posted in: Ohlášky | 0

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Na poděk. za 60 let manželství a za přijatá dobrodiní,ochr. P.M. s prosbou o Boží požehnání do dalších let 7.4. 5. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky   … Continued