Ohlášky od 9. do 16. 2. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Mičolovu 9.2. 5. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za biřmovance         Po Památka sv. Scholastiky … Continued

Ohlášky od 2. do 9. 2. 2020

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Svátek 7.30 Za + Josefa Studénku a za rodinu Studénkovu 2.2. Uvedení Páně 10.00 Za ž. a + farníky   do chrámu     Po   18.00 Za + rodiče … Continued

Ohlášky od 26. 1. do 2. 2. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 3. neděle v mezidobí 7.30 Za + Karla Vaštíka, rodinu Vaštíkovu a Ryškovu 26.1. Neděle Písma Svatého 10.00 Za ž. a + farníky Po   18.00 Za + Miroslava Macháčka, … Continued

Ohlášky od 19. do 26. 1. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 2. neděle v mezidobí 7.30 Za ž. a + rodinu Žákovu a za dar zdraví a Boží požehnání 19.1. Votivní mše sv. za 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou … Continued

Ohlášky od 12. do 19. 1. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Svátek 7.30 Za ž. a + spolužáky ročníku 1948 12.1. Křtu Páně 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště dnes  za všechny, kteří se narodili a nejsou       … Continued

Ohlášky od 5. do 12. 1. 2020

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 2. neděle 7.30 Za + Josefa Konečného, rodiče, bratra a duše v očistci 5.1. po Narození Páně 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o přímluvu        svatých, … Continued

Ohlášky od 29. 12. 2019 do 5. 1. 2020

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Svátek 7.30 Za + Ludmilu a Františka Škráškovy a ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu 29.12. Svaté Rodiny 10.00 Za rodiny naší farnosti s prosbou o požehnání pro jejich křesťanskou … Continued

Pastorační plán farnosti 2020

posted in: Ohlášky | 0

Pastorační plán farnosti 2020 3. ledna Žehnání Tříkrálových koledníků 6. ledna Slavnost Zjevení Páně- (žehnání vody, křídy kadidla) 12. ledna Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční 26. ledna Neděle  Písma svatého 2. února Uvedení Páně do chrámu – Hromnice … Continued

Ohlášky od 22. do 29. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Jana Brákoru, sestru, 2 rodiče a duše v očistci 22.12. 4. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky Po   18.00 Za Barboru Šmachovu, manžela, … Continued

Ohlášky od 15. do 22. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Jaroslava Ehrlicha 15.12. 3. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky Po   15.00 Pohřeb –  Stanislav Komoň 16. 12.       Ut   … Continued