Ohlášky od 8. do 15. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za ž. a + sodálky Mariánské družiny

8.12.

2. neděle adventní

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

Po

Slavnost

14.30

Pohřeb – Bachan  Antonín

9. 12.

Neposkvrněného Početí Panny Marie

18.00

Za Františka Motyčku a rodiče

Ut

 

6.45

 

10.12.

 

 

 

St

 

18.00

Za Josefa Cibulku, ž. a + rodinu

11.12.

 

 

 

Čt

 

17.00

Za Barboru Šmachovu, manžela

12.12.

 

 

 

Památka

16.00

1 přednáška

13.12.

Sv. Lucie, panny a muč.

16.45-17.15

Tichá adorace

 

 

17.15-18.00

2 přednáška

 

 

18.00

Za + Štěpána Ivana, dceru a vnuka

So

Památka sv. Jana

 

 

 

od Kříže, kněze a uč. c.

18.00

Za rodiče Doležalovy a sourozence

14.12.

 

 

 

Ne

 

7.30

Za + Jaroslava Ehrlicha

15.12.

3. neděle adventní

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

14.30-16.00

Sv. zpověď před svátky – kněží

z děkanátu

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dolina: Čajková, Čambalová, Ondrýsková, Herodesová, Břečková, Studénková, Kolajová, Ivanová

Úklid fary: skupina č. 1.

 • V pondělí bude pohřeb a pak večer mše sv. ze slavnosti P. Marie
 • V pátek od 16.00 hodin bude adventní duchovní obnova o. biskupa Pavla Konzbula. Po celou dobu bude příležitost ke sv. smíření
 • V neděli bude sv. smíření – budou zde kněží děkanátu.

Poslední přijďte do 15.45 hodin.

 • Příští neděli vychází sbírka na opravy

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Ohlášky od 1. do 8. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za ž. a + rodinu Červenou a Kolajovu

1.12.

1. neděle adventní

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

Po

 

14.30

Pohřeb – Miroslav Fojtík

2. 12.

 

 

 

Ut

 

6.45

 

3.12.

 

 

 

St

 

18.00

Za ž. a + rodinu Kusalíkovu a duše

4.12.

 

 

v očistci

Čt

 

17.00

Za Josefa Cibulku, ž. a + rodinu

5.12.

 

 

 

 

 

 

6.12.

 

18.00

Za + rodiče Gazárkovy a +rodiče

 

 

 

Tomečkovy

So

 

 

 

 

 

18.00

Za + Václava Spáčila a stařečky

7.12.

 

 

 

Ne

 

7.30

Za ž. a + sodálky Mariánské družiny

8.12.

2. neděle adventní

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dolina: Ondrovčíková, Herodesová, Vyskočilová, Břečková, Čajková, Blatecká, Ondrovčíková, Janoušková

 • V pondělí bude pohřeb Miroslava Fojtíka
 • V úterý budou opět bývat roráty v 6.45 hod. se snídaní na faře
 • V pátek snad přijde Mikuláš
 • Díky mladým za víkendovku pro děti

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Ohlášky od 24. 11. do 1. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Slavnost

7.30

Za Karla Polácha, stařečky z o. stran a duše v očistci

24.11.

Ježíše Krista Krále

10.00

Za ž. a + farníky

Po

 

18.00

Za + Marii Urbančíkovu, rodiče z o str.

25. 11.

 

 

bratra Aloise, rodinu a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za + Josefa Kolmaše, rodiče a duše

26.11.

 

 

v očistci

St

 

18.00

Za rodiče Pálichovy a syna a duše v oč.

27.11.

 

 

 

Čt

 

17.00

Za + Jana Studničku

28.11.

 

 

 

 

 

 

29.11.

 

18.00

Za + Marii a Karla Kočišovy, syny

 

 

 

Miroslava a Karla, stařečky z o. stran

So

Svátek

7.00

Za + rodiče Ivanovy, Jiřího Klímu  a dceru Martu

 

Sv. Ondřeje, apoštola

16.00

Zpracování Desatera – CM Danaj

30.11.

 

 

Požehnání adventního věnce a rozsvícení stromu před kostelem.

Ne

 

7.30

Za ž. a + rodinu Červenou a Kolajovu

1.12.

1. neděle adventní

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dolina: Kozumplíková, Zacharová, Ivanová, Tomečková, Horká, Gajošová, Florišová

 • Na tuto sobotu připadá rozsvícení stromu a požehnání hlavního adventního věnce. Součástí bude zpracování Desatera od CM muziky Danaj pod vedením Magdaleny Můčkové. Vstupné dobrovolné. Viz. plakátky.
 • V sobotu bude mše sv. ráno v 7.00 hod.
 • Minule se vybralo 40 522,- P.B.Zpl.
 • V neděli bude žehnání adventních věnců, které si donesete.
 • V zadu v kostele máte k dispozici malé adventní kalendáře s myšlenkou – na ledničku.
 • V tomto týdnu zapíšeme úmysly na příští rok. Opět podobně jako minulý rok.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

čtení lektorů
prosinec

Římskokatolický farní úřad
Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Gazárek Antonín
Chudík Pavel
Kočiš Josef
Motyčka Martin
Pavka František st.
Pavka František ml.
Tomečková Marie
Zýbal Antonín
Stojaspal Ladislav
Ivanová Anna
Kuryviálová Marie
Zacharová Eva