Bohoslužby od 21. do 28. 4. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne SLAVNOST 7.30 Za ž. a + rodinu Kočišovu a Smetkovu a duše v očistci
21.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 10.00 Za ž. a + farníky
  PÁNĚ    
       
Po Pondělí 7.30 Za + manžely Jana a Danicu Břečkovy
22. 4. V oktávu velikonočním 10.00 Za + dárce a dobrodince farnosti
Ut Úterý 7.00 Za + Marii Spáčilovu, manž., vnuka
23.4. V oktávu velikonočním    
St Středa 18.00 Za + Františka Žádníka, rodiče a duše
24.4. V oktávu velikonočním   v očistci
Čt Čtvrtek 18.00 Za + Antonína Poláška, manž. Marii,
25.4. V oktávu velikonočním   dceru a duše v očistci
Pátek    
26.4. V oktávu velikonočním 18.00 Za Jenovéfu Slavíkou a sourozence
So Sobota    
  V oktávu velikonočním 18.00 Za + Jana Studénku, bratra Aloise,
27.4.     manželku a rodiče
Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Slavíkovu a Gazárkovu
28.4. 2. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky
  Neděle B. milosrdenství    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Dolina: Grabcová, Koryčanská, Zýbalová, Petruchová, Pavková, Jakubíčková, Mokrošová  

  • Minule se vybralo 24 104,-P.B.Zpl.
  • Díky všem za přípravu svátků: zpěvákům, ministrantům a těm, co zdobili a nachystali vše k oslavě..
  • Tento týden až do neděle se modlíme před mší sv. Korunku k B. Milosrdenství
  • V sakristii se nadále můžete zapisovat na pouť do Staré Vody v Libavé a na poutní místo Maria ve skále. Vzadu v kostele máte k prohlédnutí  obrázky z poutních míst. Pojedeme ve středu 8. května
  • 18. května přijede do naší farnosti skupina PAPRSKY nyní Good Work. Po mši sv. budou mít koncert.

Požehnané velikonoční svátky, radostné „aleluja“ a velikou radost z Kristova vzkříšení.  A jistotu, že je  Kristus živý mezi námi.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Ohlášky od 7. do 14. 4. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Na poděk. za 60 let manželství a za přijatá dobrodiní,ochr. P.M. s prosbou o Boží požehnání do dalších let
7.4. 5. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta
      14.30- 16.00 sv. smíření před svátky
Po   15.30 Pohřeb – Farkaš  Ladislav
8. 4.      
Ut   7.00 Za + Františka Tomečka, manž. syna,
9.4.     a ž. rodinu
St   18.00 Za Martina Chudíka, manž., syna Pavla
10.4.     rodiče z o. stran a duše v očistci
Čt   17.00 Za + dceru, manžela a ž. a + rodinu
11.4.      
     
12.4.   17.40 Křížová cesta
    18.00 Za Antonína Grabce s prosbou o dary Ducha Svatého pro ž. rodinu
So    
    Diecézní setkání mládeže v Přerově
13.4.    
Ne   7.30 Za manžele Marii a Miroslava Svobodovy, rodiče,ž+ rodinu, duše v oč
14.4. Květná neděle 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Dolina   : Čajková, Čambalová, Ondrýsková, Herodesová, Břečková, Studénková, Kolajová, Ivanová

  • Dnes bude od 14.30 – 16.00 hod. v naší farnosti příležitost přijmout sv. smíření. Budou zde opět kněží děkanátu. Přijďte včas…
  • V sobotu 13. dubna  bude v Přerově Diecézní setkání mládeže. Program na nástěnce nebo na Webu mládeže.
  • Příští neděli vychází na opravy
  • Ve středu 1. května je setkání ministrantů v Olomouci – v kněžském semináři.
  • Ve středu 8. května pojedeme opět na pouť. Tentokrát na poutní místo Stará Voda na Libavé. Papír na zapsání bude v sakristii. Jsou zatím objednány dva autobusy.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Římskokatolický farní úřad
Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Gazárek Antonín
Chudík Pavel
Kočiš Josef
Motyčka Martin
Pavka František st.
Pavka František ml.
Tomečková Marie
Zýbal Antonín
Ladislav Stojaspal
Anna Ivanová
Marie Kuryviálová
Eva Zacharová