Ohlášky od 30. 6. do 7. 7. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za + Marii Zýbalovu a + spolužáky roč 1940

30.6.

13. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

Po

 

—–

 

1. 7.

 

—–

 

Ut

 

—–

 

2.7.

 

—–

 

St

 

—-

 

3.7.

 

—-

 

Čt

 

—–

 

4.7.

 

—-

 

 

—-

 

5.7.

 

——

 

 

 

—-

 

So

 

 

 

6.7.

 

 

 

Ne

 

7.30

Za + Marii Kočišovu, manžela, bratra Karla a stařečky Knotkovy

7.7.

14. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:

Strojení:

 • Celý tento týden jsem na dovolené. Zastupovat mne budou pro případný pohřeb z Veselí n/M.
 • V pondělí 8. července bude po mši sv. domluvené setkání farní rady ohledně farního dne.
 • V neděli pak 14. července bude opět po roce farní den na louce u Moravy

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Ohlášky od 23. do 30. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 12. neděle v mezidobí 7.30 Za Zbyňka Urbančíka, ž. rodinu Urbančíkovu a stařečky Motyčkovy
23.6. Průvod Božího Těla 10.00 Za ž. a + farníky
Po Slavnost Narození 18.00 Za Jana Grabce a rodiče z obou stran
24. 6. svatého Jana Křtitele    
Ut   7.00 Za Josefa Pavku, manž. a rodiče z o. str
25.6.      
St   —-  
26.6.   —-  
Čt   —–  
27.6.   —-  
Slavnost    
28.6. Nejsvětějšího 18.00 Za + Františka Slavíka, 2 rodiče a
  Srdce Ježíšova   duše v očistci
So    
29.6.      
Ne   7.30 Za + Marii Zýbalovu a + spolužáky roč 1940
30.6. 13. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Tomečková, Čapková, Tomečková, Nejedlíková, Macháčková, Peluchová, Pálichová  

Strojení: Vajdíková, Břečková, Tomečková

 • Od středy budu mít dovolenou. Zastupovat mne budou z Veselí n/M v pátek a v neděli
 • Minulou neděli se vybralo 17 603,- P.B.Zpl.
 • Od třeťáků 1000,- P.B.Zpl.
 • Od čtvrtka po necelý měsíc budou v naší farnosti k nahlédnutí panely o sv. Matce Tereze
 • Na Velehrad na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje pojede autobus. Zapište se v sakristii.
 • V září 14. 9. bude  setkání schol našeho děkanátu ve Veselí n/M

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Bohoslužby od 16. do 23. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Slavnost

7.30

Za ž. a + ctitele Nejsvětější Trojice

16.6.

Nejsvětější Trojice

10.00

Za ž. a + farníky a žáky 9. třídy

Po

 

18.00

Za ž. a + rodinu Stáncovu a Matúšů,

17. 6.

 

 

 duše v očistci a na poděkování za dar zdraví a přijatá dobrodiní

Ut

 

—-

 

18.6.

 

 

St

 

18.00

Za + rodiče Kuryviálovy, syna a duše

19.6.

 

 

v očistci

Čt

Těla a Krve Páně

17.00

Za + rodiče Bártkovy, syna Josefa a

20.6.

 

 

snachu Pavlu

Památka

 

 

21.6.

Sv. Aloise z Gonzagy

18.00

Za + Františka Kozumplíka, rodiče z o.

 

 

 

stran, ž a + rodinu

So

 

 

 

 

 

18.00

Za + manžela a otce Vajdíkovy, ž. a +

22.6.

 

 

rodinu

Ne

12. neděle v mezidobí

7.00

Za Zbyňka Urbančíka, ž. rodinu Urbančíkovu a stařečky Motyčkovy

23.6.

Průvod Božího Těla

9.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice: Grabcová, Ivanová, Peluchová, Sukupová, Poláchová, Šmachová, Botková

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová  

 • Dnes vychází sbírka na opravy
 • Od ctitelů Nejsvětější Trojice 12 000,- P.B.Zpl.
 • Z koncertu scholy z Vracova 12 621,- P.B.Zpl.
 • V neděli bude mše sv. v 9.00 hod. s průvodem B. Těla do Lidéřovic
 • Kdo budete mít možnost, oblečte děti do krojů na průvod. Půjdou před NSO.
 • V úterý mše sv. nebude, máme pouť kněží na Sv. Hostýn
 • Ve středu bude po mši sv. povídání o Matici svatohostýnské. Bude ji mít její předseda p. Jurečka. Mši sv. bude sloužit P. Krantišek Král.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901

Římskokatolický farní úřad
Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Gazárek Antonín
Chudík Pavel
Kočiš Josef
Motyčka Martin
Pavka František st.
Pavka František ml.
Tomečková Marie
Zýbal Antonín
Ladislav Stojaspal
Anna Ivanová
Marie Kuryviálová
Eva Zacharová