Ohlášky od 29. 3. do 5. 4. 2020 – aktualizováno

posted in: Ohlášky | 0

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

 

 

8.00

Za + rodiče Vykrutilovy, bratra a

29.3.

5. neděle postní

 

2 stařečky

 

 

15.00

Křížová cesta

Po

 

18.00

Za Františka Kuryviála, manželku

30. 3.

 

 

Annu  a duše v očistci

Ut

 

18.00

Za + Marii Ivanovu, manžela

31.3.

 

 

Ž. a + rodinu

St

 

18.00

Za Vojtěcha Kozumplíka

1.4.

 

 

ž. a + rodinu a duše v očistci

Čt

 

18.00

Za Martina Chudíka, manž., rodiče z

2.4.

 

 

O str.,syna Pavla,2zetě,duše v očistci

1. pátek v měsíci

 

 

3.4.

 

18.00

Za + Pavlu Bruso

So

 

 

Za Františka Gazárka, 2 rodiče,

4.4.

 

 

bratra Jana

Ne

Květná neděle

8.00

Za Marii Studničkovu, manž. Antonína s poděk. a prosbou za dar zdraví a Boží

5.4.

 

 

požehnání a ochranu pro celou rodinu

 

 

15.00

Křížová cesta

 

  • Za soboty na neděli se mění hodiny na Letní čas.(ze 2 hod na 3 hod)
  • Mše sv. budou přenášeny v týdnu z kostela v jednotlivém čase v 18.00 V neděli pak v 8.00 hod. Na 1. pátek bude po mši sv. výstav NSO a litanie. V neděli ještě bude příležitost křížové cesty v 15.00 hod.
  • Úmysly – budou dále slouženy tak, jak jsou napsány.
  • Děti budou mít vzadu v kostele pod kůrem možnost si brát kartičky za nedělní mše sv., aby si mohly, kdo má doplňovat.

Nástěnku s postavičkami přesuneme pod kůr.  Když se děti budou dívat na mši sv. přes TV nebo media – mohou si přinést malou postavičku za mši sv. a připevnit ji na nástěnku. Postavičku si malou – jakoukoliv-vyrobte doma, špendlík najdete u nástěnky. Tak se nám vytvoří společné dílo společenství u P. Ježíše.

  • Zatím ke Svatému týdnu nejsou konkrétní instrukce. Jak budou – zařídíme se tak, jak to bude v naší situaci možné.
  • Nedělní sbírky se zatím konat nebudou. Kdo byste chtěli přispět nebo něco dát za časopisy. Můžete dát do pokladničky u mříže.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Mše svaté online – INFORMACE

posted in: Mše svatá, Ohlášky | 0

   Ve středu 25. března na slavnost Zvěstování Páně bude v 18:00 hodin soukromě sloužena mše svatá z kostela. Veškeré bohoslužby jsou bez účasti lidu. Respektujte, prosím, toto nařízení. Živé vysílání bude možné sledovat prostřednictvím kabelové televize, facebookového profilu Vnorovské farní mládeže a také na internetových stránkách www.vfmladez.cz.

   Nedělní mše svatá (29. 3. 2020) bude v 8:00 hodin ráno opět sloužena za stejných podmínek z kostela. V 15:00 hodin bude přenášena i pobožnost křížové cesty.

Veškeré bohoslužby a pobožnosti jsou bez účasti lidu.

   Katolické noviny a ostatní tiskoviny je možné si denně vyzvednout v kostele pod kůrem. Je také možnost využít dobrovolnickou službu Vnorovské farní mládeže na telefonním čísle 603 197 127, nebo 737 334 832, která vám ochotně doručí katolický tisk přímo do domu.

Ohlášky od 22. do 29. 3. 2020

posted in: Ohlášky | 0

POZOR ZMĚNA SLOUŽENÍ MŠÍ SVATÝCH

S ohledem na nové nařízení vlády ČR budou mše svaté v našem kostele slouženy  takto:

Pohřby – rozloučení na hřbitově s rodinou a uložení do hrobu. Zádušní mše sv. bude sloužena  soukromě.

Ostatní vámi zapsané mše sv. na vaše úmysly  budu soukromě bez účasti lidu.

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

 

 

 

 

22.3.

4. neděle postní

 

Za + Josefa Cibulku a ž. rodinu

 

 

 

 

Po

 

 

Za Marii a Karla Grňovy, rodiče  a

23. 3.

pondělí

 

duše v očistci

Ut

 

 

Za + Františku Malíkovu a + Jana

24.3.

Úterý

 

Studničku ,ž. a + spolužáky a duše v oč

St

Slavnost

 

Za ž. a + členky Mariánské družiny

25.3.

Zvěstování Páně

 

 

Čt

Čtvrtek

 

Za rodiče Bobčíkovy a vnučku Hanku

26.3.

 

 

 

 

 

 

 

Pátek

 

Za + Josefa Kuryviála, rodiče a duše

27.3.

 

 

v očistci

 

 

 

 

So

 

 

 

 

Sobota

 

Za+ rodiče Studénkovy, syna, stařečky

28.3.

 

 

z o. stran, ž. a + rodinu

Ne

 

 

 

29.3.

5. neděle postní

 

Za + rodiče Vykrutilovy, bratra a

 

 

 

2 stařečky

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

čtení lektorů březen pastorační plán farnosti 2020

 

Římskokatolický farní úřad Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Ing. Ivan Martin,
Mgr. Motyčka Martin,
Bc. Jakubíček Radim,
Ing. Vaštík Karel ml.,
Bc. Zýbal Antonín,
Zacharová Eva,
Kuchaříková Kristýna,
Kuryviálová Marie