Ohlášky od 20. do 27. 10. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Aloise Konečného, manž., syna Stanislava, stařečky z obou stran

20.10.

29. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

Po

 

18.00

Za Františku Bartoškovu, manž., rodiče

21. 10.

 

 

z obou stran, a duše v očistci

Ut

Sv. Jana Pavla II.

7.00

Za + Cyrila Zachara, manželku Marii

22.10.

papeže

 

a dceru Anežku

St

 

18.00

Za + Františka Žádníka, ž. a + rodinu

23.10.

 

 

 

Čt

 

17.00

Za Marii Kostrunkovu, 2 bratry

24.10.

 

 

a rodiče

 

 

 

25.10.

 

18.00

Za P. Aloise Kánského, Marii

 

 

 

Brejníkovu a  ž. rodinu Chudíkovu

So

 

 

 

 

 

18.00

Za + Anastazii Kozumplíkovu, manž.,

26.10.

 

 

syny a dceru

Ne

30. neděle v mezidobí

7.30

Za + Aloise Crhonka a duše v očistci

27.10.

Slavnost Posvěcení

10.00

Za ž. a + farníky a dobrodince kostela

 

farního kostela- 110 let

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dražky:

Strojení:

 • Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela. Hlavní celebrant Mons. Pavel Posád, pomocný biskup z Českých Budějovic. Po mši sv. se můžete chvíli zdržet před kostelem.
 • Biskup Pavel se setká na chvíli po mši sv. před farou s biřmovanci. Prosím, aby všichni biřmovanci hned po mši sv. se shromáždili před farou.
 • Příští neděli bude odpoledne v 15.00 hodin – setkání v našem kostele. Zazní zpěv farního sboru, malý monolog kaplana Mikulky o tom jak  mohl uvažovat o postavení kostela.
 • Příští neděli bude také sbírka na opravy.
 • Od příští neděle bude k dispozici obrazový, nástěnný kalendář vydaný k 110výročí kostela. Za 110 kč.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Ohlášky od 13. do 20. 10. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za ž. a + členky živého růžence

13.10.

28. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

Po

 

15.00

Pohřeb – Josef Žák

14. 10.

 

 

 

Ut

Památka sv. Terezie

7.00

Za + Marii a Karla Svobodovy, ž. a +

15.10.

od Ježíše, panny a uč. církve

 

rodinu

St

 

18.00

Za Františku a Aloise  Cibulkovy,

16.10.

 

 

sourozence z obou stran

Čt

Památka sv. Ignáce

17.00

Za Jana a Marii Poláškovy, dceru

17.10.

Antiochijského, biskupa

 

Annu

 

17.30

Modlitba růžence – děti

18.10.

Svátek sv. Lukáše

 

 

 

evangelisty

18.00

Za Jana Baďuru, Vladimíra Lindnera a rodiče

So

 

 

 

 

 

18.00

Za Martina Uřičáře, sestru Marii,

19.10.

 

 

rodiče z obou stran a duše v očistci

Ne

 

7.30

Za Aloise Konečného, manž., syna Stanislava, stařečky z obou stran

20.10.

29. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

Misijní neděle

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Znorovská: Holubíková, Ondrovčíková, Mirošová, Kozumplíková, Vítková, Tomečková, Kuryviálová

Strojení: Slavíková, Chudíková, Bílková, Macháčková

Úklid fary: skupiny 6,7,8 a maminky    (ve 13.00 hod)

 • V pátek 18. října bude den modlitebního misijního mostu. Je to také den, kdy se děti modlí růženec. My obě aktivity spojíme. Proto prosím, abyste poslali děti už na 17.30 do kostela, kde se rozdělíme na 5 skupin – každá jeden desátek. S modlitbou za misie. Budeme potřebovat 5 vedoucích skupinek z řad starších dětí.
 • V sobotu 19. října – bude po mši sv. výstav NSO a litanie za misie.
 • V neděli 20 října – je misijní neděle. Bude sbírka na misie.
 • Sbírka na opravy bude až na slavnost kostela 27. října
 • Ve středu bude po mši setkání rady farnosti

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Ohlášky od 6. do 13. 10. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Jana a Marii Poláškovy a  rodiče z obou stran

6.10.

27. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

Po

Památka

15.00

Pohřeb – Ludmila Sukupová

7. 10.

P. Marie Růžencové

 

 

Ut

 

7.00

Za rodiče Čajkovy, syna Josefa a

8.10.

 

 

duše v očistci

St

 

18.00

Za + Martina Ivana, manželku Marii

9.10.

 

 

ž. a + rodinu a duše v očistci

Čt

 

17.00

Za stařečky Gazárkovy, syny a dcery

10.10.

 

 

ž. a + rodinu

 

 

 

11.10.

 

18.00

Za rodiče Chudíkovy,  syny,

 

 

 

ž. a + rodinu

So

 

—-

 

 

 

—-

Zahajovací výlet biřmovanců na

12.10.

 

—-

Barborku – odj. V 8.30 od kostela

Ne

 

7.30

Za ž. a + členky živého růžence

13.10.

28. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dražky: Malíková, Páčová, Vaňková, Konečná, Polášková, Šmachová, Mikelová

Strojení: Frydrychová, Svobodová, Jurásková

 • V tuto sobotu 12. října – bude zahajovací výlet biřmovanců na Barborku u Buchlova. Tam bude mše sv. a další info k biřmování. Odjezd v 8.30 hodin od kostela. Podrobnosti dostali v informacích do schránky.
 • V pátek 18. října – bude den modlitebního misijního mostu. Je to také den, kdy se děti modlí růženec. My obě aktivity spojíme. Proto prosím, abyste poslali děti už na 17.30 do kostela, kde se rozdělíme na 5 skupin – každá jeden desátek. S modlitbou za misie. Budeme potřebovat 5 vedoucích skupinek z řad starších dětí. Dostanou pokyny
 • Od sedmdesátníků 1500,- P.B.Zpl.
 • Od nejmenovaného dárce 1500,- P.B.Zpl

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Římskokatolický farní úřad
Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Gazárek Antonín
Chudík Pavel
Kočiš Josef
Motyčka Martin
Pavka František st.
Pavka František ml.
Tomečková Marie
Zýbal Antonín
Ladislav Stojaspal
Anna Ivanová
Marie Kuryviálová
Eva Zacharová