Ohlášky od 9. do 16. 12. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Marii Břečkovu, manž.,ž.a+ rodinu
9.12. 2. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky
 
Po   18.00 Za rodiče Macháčkovy a duše v očistci
10. 12.  
Ut   6.45 Za Alžbětu Solaříkovu, manžela,
11. 12.   rodiče z obou stran
St   18.00 Za + P. Lamberta Studénku
12.12.  
Čt Památka sv. Lucie 17.00 Za Františka Knotka, manž. Annu, syna
13.12. panny a mučednice Františka a ž. a + rodinu
Památka
Sv. Jana od Kříže 18.00 Za + Františka Motyčku a rodiče
14.12. Kněze a uč. církve
So
18.00 Za + Marii a Karla Uhlíkovy, syna a
15.12. stařečky
Ne   7.30 Za + Jaroslava Ehrlicha
16.12. 3. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky
  14.30 – 16.00 příležitost ke sv. smíření před svátky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dolní a Zelničky: Sovková, Borková, Pátková, Procházková, Pavková, Kočišová, Zubalíková

  • Příští neděli vychází sbírka na opravy
  • Příští neděli bude sv. smíření před svátky. Budou tu opět kněží děkanátu. Přijďte opět včas, před 16.00 hodinou, ať se průběžně dozpovídá.
  • V sobotu budou na faře dílničky ve 14.00 hodin
  • Ve čtvrtek a v pátek obejdu nemocné

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

čtení lektorů
listopad
pastorační plán
farnosti 2018

Římskokatolický farní úřad
Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Gazárek Antonín
Chudík Pavel
Kočiš Josef
Motyčka Martin
Pavka František st.
Pavka František ml.
Tomečková Marie
Zýbal Antonín
Ladislav Stojaspal
Anna Ivanová
Marie Kuryviálová
Eva Zacharová