Bohoslužby od 15. do 22. 4. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za Anastazii a Františka Břečkovy
15.4. 3. neděle velikonoční   syna, dceru, vnučku a vnuka Zdeňka
    10.00 Za ž. a + farníky
       
Po   15.30 Pohřeb – Jana Trávníčková
16. 4.      
Ut   7.00 Na poděkování za dožitá léta s
17. 4.     prosbou o Boží požehnání
St   18.00 Za + rodiče Antonína a Marii Poláškovy
18.4.     a dceru Marii
Čt   17.00 Za Marii Spáčilovu, manž., rodiče
19.4.      
     
20.4.   18.00 Za Jiřího Kočiše a rodiče a duše v oč.
       
So   11.00 Svatba:  Karek Vaštík

Radka Zalubilová

    18.00 Za Josefa Šimšíka, manž., ž. a + rodinu
21.4.      
Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Studničkovu, Zýbalovu a za manžele Zůbkovy
22.4. 4. neděle velikonoční    
  Za povolání k duchovnímu stavu 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za kněžská a řeholní povolání

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.  Hlavní: Bobčíková, Konečná, Klímová, Machynková, Uřičářová, Cibulková, Tomečková

Strojení: Fridrichová, Svobodová, Jurásková

  • První den v měsíci květnu 1.5. bychom jeli na pouť na Vranov u Brna. V sakristii jsou papíry na zapsání. Objednané jsou zatím dva autobusy. Zapište se mladé rodiny na jeden papír a ostatní na druhý. Předpokládaný odjezd v 7.00h, v 9.00 hod mše sv. pak několik slov o místě, jídlo/opékání špekáčků/, hra, popřípadě odjezd na májovou do dalšího poutního místa..

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Pořad bohoslužeb od 8. 4.  do  15. 4. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Na poděk. za přijatá dobrodiní prosbou o B. pomoc do dalších let
8.4. 2. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky
  NEDĚLE  MILOSRDENSTVÍ    
       
Po Slavnost 18.00 Za + Jiřího a Ludmilu Studničkovy a
9. 4. Zvěstování Páně   rodiče z obou stran
Ut   7.00 Za ž. a + rodinu Hrabalovu, Macháčkovu, a Dokoupilovu, ž. a +
10. 4.     Rodinu Tomečkovu, Sofii, Richarda a Evu Holou
St Památka 18.00 Za rodiče Cibulkovy, dceru Marii,
11.4. Sv. Stanislava,biskupa   manžela Martina a duše v očistci
Čt   17.00 Na poděkování za dožitá léta s
12.4.     prosbou o Boží požehnání
     
13.4.   18.00 Za rodinu Navrátilovu a duše v očistci
       
So      
    18.00 Za + Marii a Antonína Čajkovy, děti a
14.4.     stařečky
Ne   7.30 Za Anastazii a Františka Břečkovy
15.4. 3. neděle velikonoční   syna, dceru, vnučku a vnuka Zdeňka
    10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Pátkova a Hlavní: Vajdíková, Stojaspalová, Smetková, Uřičářová, Kryzstková, Petruchová, Symerská, Otrhálková

Strojení: Sahajová, Spáčilová, Strachotová, Studničková

  • Vybráno a odesláno: na B.Hrob 8874,-

Na seminář       32 300,-

Postní almužna   9797,-

  • První den v měsíci květnu 1.5. bychom jeli na pouť na Vranov u Brna s pravděpodobnou zastávkou v Adamově na májovou. Zkuste se prosím napsat na papír v sakristii
  • Příští neděli vychází pravidelná sbírka na opravy

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

čtení lektorů
duben
pastorační plán
farnosti 2018

Římskokatolický farní úřad
Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Gazárek Antonín
Chudík Pavel
Kočiš Josef
Motyčka Martin
Pavka František st.
Pavka František ml.
Tomečková Marie
Zýbal Antonín
Ladislav Stojaspal
Anna Ivanová
Marie Kuryviálová
Eva Zacharová