Bohoslužby od 24. 6. do 1. 7. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Slavnost 7.30 Za + Radima Břečku a stařečky
24.6. Narození svatého 10.00 Za ž. a + farníky
  Jana Křtitele    
       
Po   18.00 Za + Františka Šmacha, manž. Marii
25. 6.     a syna Josefa
Ut   7.00 Za + rodinu Přibylovu a Kolářovu
26. 6.     a duše v očistci
St   18.00 Za Josefa Kuryviála a Františka
27.6.     Slavíka, rodiče a duše v očistci
Čt Památka sv. Ireneje 17.00 Za + Miroslava Svobodu, 2 rodiče
28.6. Biskupa a muč   sourozence a duše v očistci
Slavnost sv. Petra a Pavla    
29.6. apoštolů 18.00 Za + Janu Trávníčkovu a ž. spolužáky
       
So Svátek   Svatba:  Jiří Třináctý

              Denisa Malinková

  Výročí posvěcení katedrály —–  
30.6.   —-  
Ne   7.30 Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o ochr. do dalších let
1.7. 13. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Vinohradní,Dolina : Hurtíková, Motyčková, Zubatá, Urbančíková, Smutná, Chudíková, Pavková, Motyčková

Strojení: Zubalíková, Kuryviálová, Sovková, Kočišová

  • V červenci od 2. do 9. července zde nebudu. Zastupovat mne budou v neděli 9.7. z Veselí n/M
  • Od novomanželů Sovkových 2000,- P.B.Zpl.
  • Sbírka z minulé neděle 16 724,- P.B.Zpl.
  • Od maminek dětí z 1. sv. přijímání 2000,- P.B.Zpl.
  • V sobotu bude svatba: Jiří Třináctý a Denisa Malinková

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Bohoslužby od 17. do 24. 6. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Karla Červeného, manž. Marii a duše v očistci
17.6. 11. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
       
Po   18.00 Za + Františka Konečného a rodiče
18. 6.      
Ut   7.00 Za Jenovéfu Slavíkovu a Františka
19. 6.     Slavíka
St   18.00 Za rodiče Kuryviálovy, ž. a + rodinu
20.6.     duše v očistci
Čt Památka sv. Aloise 17.00 Za P. Aloise Kánského, Marii
21.6. Gonzagy, řeholníka   Brejnikovu, rodiče a ž. rodinu, a ž. rodinu Chudíkovu
     
22.6.   18.00 Za + Antonii Čajkovu, manž., duše
      v očistci
So      
    18.00 Za Jana Grabce, ž. a + rodinu a duše
23.6.     v očistci
Ne Slavnost 7.30 Za + Radima Břečku a stařečky
24.6. Narození svatého 10.00 Za ž. a + farníky
  Jana Křtitele    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Spojovací a Vinohradní: Všetulová, Maradová, Řičicová, Petrová, Cibulková, Ivanová, Baďurová

Strojení: Slavíková, Chudíková, Bílková, Macháčková

  • V sobotu budou mít svatbu na Sv. Antonínku David Havlíček a Mária Marková
  • Od novomanželů Čechových 2000,- P.B.Zpl.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

čtení lektorů
červen
pastorační plán
farnosti 2018

Římskokatolický farní úřad
Vnorovy 15
696 61 Vnorovy
tel. 518 328 159

Správce farnosti Vnorovy:
P. Mgr. Josef Jelínek
email: jojel@quick.cz
tel.:    776 680 901

Členové farní rady:
Gazárek Antonín
Chudík Pavel
Kočiš Josef
Motyčka Martin
Pavka František st.
Pavka František ml.
Tomečková Marie
Zýbal Antonín
Ladislav Stojaspal
Anna Ivanová
Marie Kuryviálová
Eva Zacharová