Bohoslužby

Pravidelné mše svaté během roku:

NEDĚLE – 7:30 a 10:00
PONDĚLÍ –  18:00
ÚTERÝ – 7:00
STŘEDA –  18:00
ČTVRTEK – 17:00
PÁTEK – 18:00
SOBOTA – 18.00 (s nedělní platností)

V letním čase večerní mše svaté v 19:00 Každý pátek (kromě prvního v měsíci) – dětská mše svatá

Pobožnosti – Společná modlitba růžence každý den přede mší svatou – Adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní každý první pátek po skončení večerní mše svaté. Osobní adorace hodinu přede mší svatou – Křížová cesta v době postní – v pátek přede mší svatou, v neděli ve 14:00 – Májové pobožnosti v měsíci květnu – po každé mši svaté, v neděli ve 14:00

WordPress theme: Kippis 1.15