Liturgické barvy

BÍLÁ: je barva radosti. Užívá se o svátcích Páně, Panny Marie, andělů, v době vánoční a velikono��ní, o svátcích vyznavačů (svatí, kte��í nezemřeli mučednickou smrtí ).

ČERVENÁ: je barva lásky, ohně a krve. Užívá se na květnou neděli, Velký pátek, Svatodušn�� svátky a o svátcích mučedníků ( svatí, kteří zemřeli mučednickou smrtí ).

ZELENÁ: je barva radostné naděje. Užívá se o nedělích a všedních dnech b��hem roku.

FIALOVÁ: je barva pokání. Užívá se v adventě a v době postní, při mš������������ch za zemřelé a při pohřbech. /někde se užívá při mších za zemřelé a při pohřbech barva ČERNÁ-znamení smutku/

ZLATÁ: může být použita při zvlášť slavnostních příležitostech.

RŮŽOVÁ: se užívá jen o 3. neděli adventní a 4. neděli postní.

WordPress theme: Kippis 1.15