Liturgický oděv

LITURGICKÝ ODĚV

Ministrant: Sukně(komže), límec, superpelice, klerika, alba, cingulum.

Jáhen: Klerika, (humerál), alba přepásaná cingulem, štola , dalmatika.

Kněz: Klerika, (humerál), alba, cingulum, štola, ornát.

Nejčastěji se užívá komže, límec a superpelice. Ministrant však může mít jako oblečení i bílou albu, která je přepásaná provazcem nebo páskem liturgické barvy.

Komže:

Je dlouhá černá sukně, která sahá až ke kotníkům.

Límec:

Je také černé barvy, obléká se na ramena pod superpelici.

 

 

Superpelice:

Je bílá košile s širokými rukávy a hranatým výřezem kolem krku.

 

 

Alba:

Je dlouhá bílá tunika, sahající až ke kotníkům.

 

 

Humerál:

Si obléká kněz na ramena a kolem krku pod albu. Pokud má albu u krku dobře upravenou, nemusí se užívat.

 

Cingulum:

Provazec nebo pásek, kterým se podváže nebo přepásá alba.

 

Štola:

Je odznak kněžské služby. Nosí ji jáhen, kněz, biskup. Je to stuha, která jáhnovi splývá z levého ramene na pravý bok, knězi a biskupovi splývá přes obě ramena dolů.

Ornát:

Svrchní liturgický oděv kněze a biskupa, nosí ho ke mši svaté.

Jsou 2 druhy:

A) barokní

B) gotický

Dalmatika:

Je liturgický oděv jáhna ke mši svaté. Podobá se ornátu, ale má rukávy.

 

 

Klerika (tunika):

Černý oděv sahající až po kotníky.

 

 

 

Pluviál: Dlouhý ozdobný plášť. Může se používat při procesích, průvodech, požehnání, svatbě, poh��bu (mimo mši).

Hábit: Řeholní oděv. Každá řehole má svůj vlastní typický oděv.

Velum: Široký ozdobný pruh látky, který zakrývá ramena a ruce kněze při požehnání a přenášení Nejsvětější svátosti.

Převzato z knihy: Chci se stát ministrantem

WordPress theme: Kippis 1.15