Liturgické předměty

Kalich:

je zhotoven z ušlechtilých materiálů, nejčastěji pozlacen.

Ke kalichu dále patří:

 

Purifikatorium:

ručníček na utírání kalicha a pateny, má uprostřed vyšitý křížek.

 

 

Kalichová patena:

pokládá se na kalich a je pro velkou hostii./Dnes se užívá méně./

 

Pala:

tuhý čtvereček potažený ozdobnou látkou, pokládá se na kalich.

Korporál:

čtvereček z bílého plátna o rozměrech 45-50 cm, pokládá se na něj kalich, miska s hostiemi, ciborium, nebo monstrance. Rozkládá se uprostřed oltáře křížkem k sobě. Způsob rozkládání a sklád����ní je na obrázku.

Kalichové velum:

čtvercová rouška, kterou se přikrývá kalich. Je stejné barvy jako ornát.

Miska na hostie:

do ní se pokládají malé hostie.

Patena ke sv. přijímání:

Plochý pozlacený tácek, který má zabránit případnému upadnutí hostie.

Konvičky:

skleněné nebo kovové nádobky na víno a vodu. Někdy mají označení: V = víno A = voda /od latinského slova aqua/

 

Lavabo:

ručníček na utírání prstů kněze při umývání rukou, pokládá se většinou na konvičky, má vyšit���������������������������������������������� k������������������ížek na kraji. /purifikatorium uprostřed/

 

Kadidelnice:

kovová nádoba na uhlí, do které se sype kadidlo. Visí na řetízc��ch a používá se při slavných mších a svátostném požehnání.

 

Loďka:

kovová nádobka se lžičkou, obsahuje kadidlo.

 

Aspergil:

nádobka se svěcenou vodou a s kropáčem, kterým se kropí lid.

 

 

Převzato z knihy: Chci se stát ministrantem


WordPress theme: Kippis 1.15