„Vy jste sůl země, vy jste světlo světa.“ Mt 5, 13-14 

   I my, mladí, se chceme zapojit do života vnorovské farnosti, nebýt pasivní, starat se o to, aby se něco dělo. Chceme „osolit“ a „prosvítit“ život farní obce. Tvoříme společenství, které nechce jen sedět doma. Vždyť co je lepšího, než strávit příjemné chvíle s přáteli a kamarády? Rádi se smějeme a rozdáváme radost lidem kolem sebe.

Proto se pomalu stává tradicí předsilvestrovský výšlap na Javořinu, letní tábor, jařinky, podzimky, Indiánské léto… Večerní fotbálek na faře či „mládežnická sobota“ pomáhají udržovat přátelského kolektivního ducha. V neposlední řadě je třeba zmínit občasné sportovní a kulturní akce a práci s dětmi.

 

Tak trochu (ne)normální parta.
V této sestavě se snažíme o možné i nemožné pro děti a mládež převážně ze Vnorov, ale taky se k nám občas přidá nějaký ten kamarád, či kamarádka z blízkého okolí.

Gami
VFMácký maskot
Záliby: Všecky akce s VFMákama
Zajímavots: Několikrát zlomená noha, přežil extremní zimu i vedra, někdy je bojovný
Lukáš Petrucha – tidit
Předseda VFM
Kurzy MŠMT: Hlavní vedoucí zotavovacích akcí, Instruktor vysokých lanových aktivit, Zdravotnický kurz, Lyžařský instruktor, Vodácký instruktor …
Zaměstnání: Koordinátor střediska volného času SGV
Zajímavost: miluje výzvy a extrémní situace
Monika Petruchová – Krysa
Vedoucí příměstského tábora
Kurzy: Hlavní vedoucí zotavovacích akcí, Zdravotnický kurz, Lektorka zážitkových kurzů, Pedagogické minimum …
Zaměstnání: Instruktorka Orientačních dnů
Zajímavost: workoholik – nikdo neví, kdy spí
Karel Vaštík
Člen výkonného výboru VFM / Vedoucí ministrantů
Kurzy: Hlavní vedoucí zotavovacích akcí
Zaměstnání: Vodohospodář
Zajímavost: na táboře tráví volný čas stavbou hrází
Vít Macháček – Čak
Člen výkonného výboru VFM
Programový vedoucí
Zajímavost: celotáborovou hru si užívá více než děti
Jiří Třináctý
Člen výkonného výboru VFM / Vedoucí indiánského léta
Zajímavost: 
Jan Třináctý
Člen výkonného výboru VFM / VFMácká databáze her
Zajímavost: herecký výkon mu může závidět i Chuck Norris
Jan Zubalík
Člen výkonného výboru VFM / Vedoucí víkendovek
Kurzy: Zdravotník zotavovacích akcí
Zajímavost: neustále něco promýšlí a koumá
Jana Petruchová
Vedoucí Brlohu – místo s materiálem VFM
Kurzy:
Hlavní vedoucí dětských táborů
Zajímavost: cesta do Vnorov jí z práce trvá přes 6. hodin
Luděk Machynka
Technik
Zajímavost: rozumí si se všemi – propojuje vedoucí, techniky, kuchařky…
Dominik Zachar
Vedoucí Kmene Makahů, Zlatý sokol
Zajímavost: nejmladší ve skupině hlaváků – tvář VFM 🙂
Magdalena Zacharová
Hlavní vedoucí letního tábora, Programová vedoucí, Výtvarné dílničky
To jsou Ti, kteří s námi již pravidelně nekráčejí. Zanechali však ve VFM hlubokou stopu, díky které se mnoho věcí posunulo obrovskými skoky dál. Někteří z nich se s námi ještě na nějaké akci ukáží a pomůžou. Patří jim velké dík za to, kde VFM dnes je.

Veronika Tomečková
Programová vedoucí
Ondřej Tomeček – Motór
Zdravotník, Technik
Denisa Malinková
Programová vedoucí, Vedoucí výtvarných dílniček
Miroslav Pátek
Programový vedoucí, Organizátor děkanátních turnajů ve fotbale, Organizátor paintballu, Výjezdů do Prahy…
Alžběta Studénková
Zdravotnice, Programová vedoucí
Anna Ivanová
Vedoucí víkendovek, Zdravotnice

Seznam všech VFMáků, kteří mají odevzdanou přihlášku do spolku

 
ID Jméno a Příjmení Úroveň Zapsán/a
1 Lukáš Petrucha předseda spolku 8. 3. 2016
2 Karel Vaštík výkonný výbor 8. 3. 2016
3 Vít Macháček výkonný výbor 8. 3. 2016
4 Jiří Třináctý výkonný výbor 8. 3. 2016
5 Jan Třináctý výkonný výbor 8. 3. 2016
6 Jan Zubalík výkonný výbor 8. 3. 2016
7 Monika Petruchová hlavák 8. 4. 2017
8 Luděk Machynka hlavák  8. 4. 2017
9 Magdaléna Zacharová hlavák 8. 4. 2017
10 Dominik Zachar hlavák 8. 4. 2017
11 Jana Petruchová hlavák 8. 4. 2017

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

 

 

 

 

DALŠÍ DOKUMENTY
1. 10. 2017 Schůze valné hromady
8. 4. 2017 Schůze valné hromady
28. 1. 2017 Schůze valné hromady
22. 10. 2016 Schůze výkonného výboru
 18. 3. 2016 Zakladatelé spolku

2017

2016

 • 11. – 13. březen 2016 – Víkendovka pro starší
 • 18. březen 2016 – ustavující schůze spolku
  zakladatelé: Lukáš Petrucha, Jan Třináctý, Jiří Třináctý, Jan Zubalík, Vít Macháček, Karel Vaštík
  předsedou zvolen Lukáš Petrucha
 • 19. březen 2016 – Velikonoční dílničky
 • 13. – 15. květen 2016 – Jařinky – Petr Pan
 • 17. květen 2016 – oficiální založení spolku – Vnorovská farní mládež, z.s.
 • První příměstský tábor
 • 7. – 18. srpen 2016 – Letní tábor – Hvězdná Brána – Bohuslavice u Konice
 • 27. – 30. říjen 2016 – Podzimky – Cesta kolem světa – Bílovice
 • 30. prosinec 2016 – Javořina

2015

2014

2013

 • Zimní pochod – Nízké tatry
 • Jařinky
 • 2x letní tábor
 • Podzimky
 • Akce lavina

2012

 • Víkendovka Decido (s Hroznovou Lhotou)
 • Jařinky
 • Vltava
 • Indiánské léto
 • 2x letní tábor
 • Podzimky
 • Tvořivé dílničky
 • Lavina
 • Javořina, …

2011

 • Jařinky
 • Ministrantská víkendovka
 • Podzimky
 • Tábor pro mladší
 • Tábor pro starší
 • Lavina
 • Indiánské léto
 • Letní pochod
 • Zimní pochod – Nízké tatry
 • 2x VIP víkend
 • 2x Tvořivé dílničky
 • Začíná spolčátko
 • Obnoveno spolčo
 • Nákup (3 stany s podsadou)

2010

 • Počáteční myšlenka vlastního tábořiště
 • Ministrantská víkendovka
 • 2x Jařinky (mladší a starší)
 • Víkendovka buananotte (s Hroznovou Lhotou)
 • 2x VIP víkend
 • Praha
 • Fatahostýn
 • Vltava
 • 2x letní tábor
 • Indiánské léto
 • Podzimky
 • Paintball
 • Lavina
 • 12. červen 2010 – Výlet ministrantů do Prahy

2009

 • Tvorba nových webových stránek
 • Dva tábory (mladší a starší)
 • Zakládáme si vlastní knihovničku, s knihy zaměřené na volnočasové aktivity
 • Jařinky
 • Pálava
 • Lanové centrum
 • VIP víkend
 • 2x tábor (mladší a starší)
 • Vltava
 • Indiánské léto
 • Paintball
 • 2x Podzimky (mladší a starší)
 • Ministrantská víkendovka
 • Fara cinema
 • 28. březen 2009 – Děkanátní vybíjená 
 • 30. prosinec 2009 – Javořina

2008

 • Získáváme klubovnu na faře (Brloh)
 • Vytváříme si vlastní rekvizitář
 • 25. leden 2008 – děkanátní ples v Radějově
 • 1. – 3. únor 2008 – Jařinky – Pravěk – Boršice u Buchlovic
 • 23. únor 2008 – Bowling
 • 2. – 4. květen 2008 – Brigáda na Arše
 • 2. – 4. květen 2008 – Děkanátní setkání ve Strážnici
 • 10. – 12. květen 2008 – VIP víkendovka
 • 21. červen 2008 – Dětský den na sv. Antonínku
 • 7. – 16. červenec 2008 – Letní tábor – Samurajové – Bohuslavice u Konice
 • 19. červenec 2008 – Aktiv8
 • 23. – 27. červenec 2008 – Vltava
 • srpen 2008 – Fatahostýn
 • 11. říjen 2008 – Děkanátní turnaj v bowlingu
 • 7. – 9. listopad 2008 – Večerníčkovský víkend
 • 21. – 23. listopad 2008 – Brigáda na Arše
 • 30. listopad 2008 – Festival mladších schol
 • 13. prosinec 2008 – Ministrantský florbalový turnaj
 • 13. prosinec 2008 – Výtvarné dílničky
 • 6. prosinec 2008 – Mikuláš v kostele
 • 19. prosinec 2008 – Mše svatá při svíčkách
 • 27. prosinec 2008 – Děkanátní fotbalový turnaj
 • 29. prosinec 2008 – Vánoční fotbálkový turnaj
 • 30. prosinec 2008 – Javořina
 • Výletky do neznáma
 • První výlet do Prahy
 • Kmen Makahů
 • Víkendovka pro děti …

2007

 • Začínáme si říkat VFMáci
 • První www stránky
 • 2. – 4. únor 2007 – první víkendovka pro děti (Březová)
 • 14. duben 2007 – Polsko
 • 27. – 29. duben 2007 – Střílky – první víkendovka pro starší
 • 7. – 10. červenec 2007 – Vltava
 • 20. – 29. červenec 2007 – první letní tábor VFM – Olympiáda – Eliška u Fryštáku
 • Santiago de Compostela
 • 8. prosinec 2007 – Živé obrazy
 • 25. prosinec 2007 – Mše svatá při svíčkách
 • 28. prosinec 2007 – Javořina

2006

2005