Ohlášky 14. – 21. 5. 2017

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Jana Nepomuckého 14.5. 5. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za všechny maminky     14.00 Pobožnost k J. Nepomuckému+májová Po   18.00 Za + Jana Káčera, rodiče, stařečky 15. … Continue reading

Ohlášky 23. – 30. 4. 2017

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 2. neděle velikonoční 7.30 Za rodiče  Motyčkovy, Chudíkovy, Šmachovy a Halíčkovy 23.4. Neděle Božího milosrdenství 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o Boží milosrdenství pro celou farnost         Po   18.00 Za Jiřího Kočiše, rodiče a … Continue reading

Ohlášky 16. – 23. 4. 2017

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Slavnost 7.30 Za + rodiče Ivanovy a Sukupovy, ž. rodinu a duše v očistci 16.4. Zmrtvýchvstání 10.00 Za + Františka Škráška, ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu Páně     Po Velikonoční 7.30 Za ž. a + rodinu Kočišovu, … Continue reading

Ohlášky 9. – 16. 4. 2017

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za Marii Studničkovu, manž. Antonína, rodiče z o. stran 9.4. Květná neděle 10.00 Za ž. a + farníky     14.00 Křížová cesta Po Pondělí Svatého Týdne 15.30 Pohřeb – Josef Baďura 10. 4.       Ut Úterý  … Continue reading

Ohlášky 2. – 9. 4. 2017

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za rodiče Zýbalovy, Studničkovy a Zůbkovy   5. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky 2.4.   14.00 Křížová cesta       14.30-16.00  zpověď před svátky Po   15.30 Pohřeb – Anna Karafiátová 3. 4.   … Continue reading

Ohlášky 12. – 19. 3. 2017

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Josefa Macháčka, manželku a rodiče 12.3. 2. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za všechny církevně sezdané     14.00 Křížová cesta Po   18.00 Za + Marii Šarmírovou, duše v očistci 13. … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15