Ohlášky od 19. do 26. 1. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 2. neděle v mezidobí 7.30 Za ž. a + rodinu Žákovu a za dar zdraví a Boží požehnání 19.1. Votivní mše sv. za 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou … Continued

Ohlášky od 12. do 19. 1. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Svátek 7.30 Za ž. a + spolužáky ročníku 1948 12.1. Křtu Páně 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště dnes  za všechny, kteří se narodili a nejsou       … Continued

Ohlášky od 5. do 12. 1. 2020

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 2. neděle 7.30 Za + Josefa Konečného, rodiče, bratra a duše v očistci 5.1. po Narození Páně 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o přímluvu        svatých, … Continued

Ohlášky od 29. 12. 2019 do 5. 1. 2020

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Svátek 7.30 Za + Ludmilu a Františka Škráškovy a ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu 29.12. Svaté Rodiny 10.00 Za rodiny naší farnosti s prosbou o požehnání pro jejich křesťanskou … Continued

Pastorační plán farnosti 2020

posted in: Ohlášky | 0

Pastorační plán farnosti 2020 3. ledna Žehnání Tříkrálových koledníků 6. ledna Slavnost Zjevení Páně- (žehnání vody, křídy kadidla) 12. ledna Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční 26. ledna Neděle  Písma svatého 2. února Uvedení Páně do chrámu – Hromnice … Continued

Ohlášky od 22. do 29. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Jana Brákoru, sestru, 2 rodiče a duše v očistci 22.12. 4. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky Po   18.00 Za Barboru Šmachovu, manžela, … Continued

Ohlášky od 15. do 22. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Jaroslava Ehrlicha 15.12. 3. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky Po   15.00 Pohřeb –  Stanislav Komoň 16. 12.       Ut   … Continued

Ohlášky od 8. do 15. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + sodálky Mariánské družiny 8.12. 2. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky         Po Slavnost 14.30 Pohřeb – Bachan  Antonín … Continued

Ohlášky od 1. do 8. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Červenou a Kolajovu 1.12. 1. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky         Po   14.30 Pohřeb – Miroslav … Continued

Ohlášky od 24. 11. do 1. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Slavnost 7.30 Za Karla Polácha, stařečky z o. stran a duše v očistci 24.11. Ježíše Krista Krále 10.00 Za ž. a + farníky Po   18.00 Za + Marii Urbančíkovu, rodiče … Continued