Ohlášky od 9. do 16. 12. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Marii Břečkovu, manž.,ž.a+ rodinu 9.12. 2. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky   Po   18.00 Za rodiče Macháčkovy a duše v očistci 10. … Continued

Ohlášky od 2. do 9. 12. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Červenou a Kolajovu 2.12. 1. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky     16.00 Rozsvícení stromu před kostelem Po Památka 14.30 … Continued

Bohoslužby od 18. do 25. 11. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 33. neděle v mezidobí 7.30 Za + Stanislava Konečného, rodiče z obou stran 18.11. Hodová mše sv. ke cti 10.00 Za ž. a + farníky a dobrodince kostela   Sv. Alžběty … Continued

Bohoslužby od 11. do 18. 11. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Karla Knotka, sestru Marii a stařečky 11.11. 32. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky         Po Památka 18.00 Za Annu … Continued

Bohoslužby od 28. 10. do 4. 11. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 30. neděle v mezidobí 7.30 Za + Aloise Konečného, manž., syna Stanislava a sourozence 28.10. 100 let České republiky 10.00 Za ž. a + farníky a za moudrost představitelů veřejného … Continued

Bohoslužby od 21. do 28. 10. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní a vyslyšení dalších proseb, a ž. a + rodinu 21.10. 29. neděle v mezidobí 10.00 Za + Jana Gazárka, manž., rodinu Novákovu a … Continued

Bohoslužby od 14. do 21. 10. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Martina Ivana, celou rodinu a duše v očistci 14.10. 28. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky Po Památka sv. Terezie 18.00 Za + … Continued

Bohoslužby od 7. do 14. 10. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za ž. a + členky živého růžence 7.10. 27. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky Po   15.00 Pohřeb – Zachar Karel 8. 10.   … Continued

Bohoslužby od 30. 9. do 7. 10. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Annu Doležalovu, manžela, syna Josefa a ž. rodinu 30.9. 26. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky         Po Památka sv. … Continued