Bohoslužby od 21. do  28. 1. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Františku a Štěpána Jakoubkovy a rodiče z obou stran 21.1. 3. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky Po   —— —————— 22. 1.   … Continued

Bohoslužby 14. – 21. leden 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + manžele Břečkovy a ž. rodinu 14.1. 2. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky         Po   15.00 Pohřeb – Jan … Continued

Bohoslužby od 7. 1. do 14. 1. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Svátek 7.30 Za + Marii Zacharovu, ž. a + rodinu a duše v očistci 7.1. Křtu Páně 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o posilu víry pro všechny pokřtěné … Continued

Na indiánské stezce

posted in: Plánované, Víkendovka | 0

Termín:           9. – 11. únor 2018 Zahájení:        10:00 v Uherském Hradišti na náměstí (ti, kteří mohou až v odpoledních hodinách, tak se mohou taky přihlásit a přijedou za námi později) Věk:                od 9. třídy Místo:             překvapení Cena:              350 Kč Hl. vedoucí:    … Continued

Ohlášky od 31. 12. 2017  do  7. 1. 2018

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne Svátek Svaté 7.30 Za všechny, kteří se starají o farní kostel 31.12. Rodiny 10.00 Za rodiny naší farnosti a za ministranty a scholu   Ukončení roku 2017     Po … Continued

Ohlášky 24. – 31. 12. 2017

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne 4. neděle adventní 7.30 24.12.   15.00 Za ž. a + děti a mladé naší farnosti Štědrý den 22.00 Za ž. a + farníky a dobrodince naší farnosti Po Slavnost … Continued

Ohlášky 17. – 24. 12. 2017

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za + Jaroslava Ehrlicha, ž. a + rodinu 17.12. 3. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště však za čtvrtou, pátou a šestou třídu Po 18.00 … Continued

Ohlášky 10. – 17. 12. 2017

posted in: Ohlášky | 0

  Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl Ne   7.30 Za Marii Urbančíkovu, bratra a rodiče z obou stran 10.12. 2. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště však za první, druhou a třetí třídu     … Continued