Týden modliteb za mládež 2020

posted in: Duchovní | 0

Milí přátelé, každý se modlíme – někdy více, jindy zapomeneme. Smysl, důvod Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme, a modlit se k Bohu. Za co? Poděkovat za dar nové generace mládeže. Uznat a přijmout, že jsou … Continued

Litanie v čase nemocí

posted in: Duchovní | 0

 Litanie v čase nakažlivých nemocí Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.   Bože, náš nebeský Otče,                                     smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu svatý, Bože … Continued

Modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera

posted in: Duchovní | 0

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.Vracíme se k tobě … Continued

Mše svaté online – INFORMACE

posted in: Mše svatá, Ohlášky | 0

   Ve středu 25. března na slavnost Zvěstování Páně bude v 18:00 hodin soukromě sloužena mše svatá z kostela. Veškeré bohoslužby jsou bez účasti lidu. Respektujte, prosím, toto nařízení. Živé vysílání bude možné sledovat prostřednictvím kabelové televize, facebookového profilu Vnorovské … Continued